LEANIA IHMISLÄHEISESTI

LEANIA IHMISLÄHEISESTI

VÄLINEET ON KEKSITTY MUTTA MITEN NIITÄ KÄYTETÄÄN MEILLÄ

KEHITTYVÄ TYÖYHTEISÖ

KEHITTYVÄ TYÖYHTEISÖ

HYVINVOIVA TYÖNTEKIJÄ SAA MYÖS ENEMMÄN AIKAAN

HYVÄKIN VALUU ALASPÄIN

HYVÄKIN VALUU ALASPÄIN

ESIMIESTYÖ YTIMESSÄ!

UUSI NÄKÖKULMA TYÖHÖN JA ITSEEN

UUSI NÄKÖKULMA TYÖHÖN JA ITSEEN

RATKAISUKESKEISESTI

Tervetuloa!

Hedelmällisiä ratkaisuja

Lean – ajatusmallista todelliseen hyötyyn. Miksi pelkät työkalut eivät riitä?

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan 75% Leanin käyttöön ottaneista yrityksistä ei saavuttanut tavoitteitaan, koska toteutus oli jäänyt työkaluihin. Oivaltamatta oli jäänyt niiden käyttö. (Lähde:Artikkeli Halling & Wijk; Experience Barriers to Lean in Swedish Manufacturing and Health Care, 2013).
Upright on erikoistunut viemään Leanin ajatusmallista todelliseen hyötyyn. Uprightilla on osoittaa mitattavia tuloksia maailmanluokan yrityksistä, joissa Lean-ajattelu on viety käytäntöön johdosta läpi organisaation aina tuotantoon asti.
Lean on tätä päivää myös toimistoissa. Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat tuovat säästöjä ja työhyvinvointia koko organisaatiolle. Miten ihmeessä tämä tapahtuu käytännössä!
Lean on ajatusmalli, joka tuo onnistumisia, kun se mukautetaan organisaatioon eikä vain organisaatiota malliin. Työkalut edellä lähestyminen tuottaa pettymyksiä: pelkät työkalut eivät tuota tulosta. Tarvitaan oivallus, joka muuttaa ihmisten tapaa toimia: sitä on LEAN. Tässä Upright auttaa.

Työhyvinvointia ja tehokkuutta